Чингис хааны нийслэл хархорум хотын өв

Хархорум хот байгуулагдсаны 800 жилийн ойн хүрээнд хэвлүүлсэн энэхүү эрдэм шинжилгээний каталогт Хархорум хотын судалгаа эхэлсэн цагаас өнөөг хүртэлх хугацаанд ажилласан шинжилгээний ангиудын голлох олдвор хэрэглэгдэхүүнээс сонгон оруулжээ. Үнэ: